Työntekijäkokous 1.11.

Pidimme seurakunnassa työntekijäkokouksen, jonka tarkoituksena oli keskustella seurakunnan vastuunkantajien kanssa seurakunnan kokouksien ajankohdista ja sisällöistä.

Olemme pitäneet jo yli vuoden ajan perjantaisin opiskelijailtoja, mutta ajattelimme, että on tarkoituksenmukaisempaa muuttaa tilaisuudet palvelemaan koko seurakuntaa ja tavoitteenamme on saavuttaa merkittävä jalansija Vaasan kansainvälisessä yhteisössä näiden tilaisuuksien avulla. Tilaisuuden nimeksi tulee International Worship.

International Worship on epätraditionaalinen Jumalanpalvelus. Haastamme perinteiset toimintatavat liittyen seurakunnan kokouksiin. Ensinnäkin se on perjantaina, mutta myös sisältö tulee olemaan radikaali. Esimerkiksi, joka kuukauden viimeinen perjantai meillä on keskustelutilaisuus, jossa jokaisella on mahdollisuus kertoa, mitä jokin tietty Raamatun jae puhuu hänelle. Haluamme seurakuntamme olevan paikka, jossa pastori ei ole ainoa äänessä oleva henkilö, kun Raamattu avataan. Musiikillinen linja tulee jatkossakin suosimaan nykyaikaista ylistysmusiikkia, sillä uskomme rytmikkään nykyaikaisen musiikin tuovan kokouksiimme vierailijoita ja nostavan jo mukana olevien seurakuntalaisten mielet pois elämän yksityiskohdista. Tule tutustumaan.

Perinteisesti liikkeemme seurakunnilla on ollut kolme kokousta viikossa ja vaikka emme uskokaan tradition voimaan, niin myös Vaasan seurakunta siirtyy takaisin kolmen kokouksen viikkorytmiin eli kokouksemme ovat keskiviikko- ja perjantai-iltaisin sekä sunnuntaiaamuisin.

Jumala on siunannut seurakuntaamme uusilla ihmisillä ja tilamme alkavat käymään liian pieniksi, joten perustimme toimitilatyöryhmän, jonka tarkoitus on etsiä väliaikaisia ja strategisia ratkaisuja liittyen toimitiloihimme. Rukoillaan yhdessä viisautta tälle Kale Koskisen vetämälle työryhmälle.

Tarkoituksemme on järjestää keskimäärin kerran kuukaudessa jokin erityistapahtuma joko sunnuntaisin tai perjantaisin. Seuraa kotisivujamme ja tule katsomaan.

Tero Fredriksson, pastori

Workers’ meeting 1.11

We had a workers’ meeting in our church. Its goal was to discuss the church meeting times and contents with the leaders.

We have had student meetings on Friday evenings for more than a year now. We thought it would be more reasonable to change those meetings to serve the purpose of the whole church. Our purpose is also to have a pivotal role in the international community in Vaasa. The meetings will be called International Worship.

International Worship is an untraditional church service. We challenge the traditional methods what comes to church services. First of all the time of the week challenges the tradition. Also the contents will be radical. For example, every last Friday of the month we will have a discussion time, where everybody will have a chance to tell others what a certain verse in the Bible speaks to them personally. We want our church to be a place where the pastor is not the only one speaking when we open up in our Bibles. The music will be contemporary praise and worship music, because we believe it will bring new visitors and lift up our own minds away from the details of life. Come and see.

Traditionally our church has had three weekly meetings and even though we don’t believe in the power of tradition, the Vaasa church is going back to three-services-a-week. Our services will be on Wednesdays, Fridays and Sunday mornings.

God has blessed our church with new people and our church building is getting too small for us, so we started a meeting place committee, the purpose of which is to find strategic and temporal solutions for our situation what comes to the meeting place. Let’s pray for wisdom for the committee led by Kale Koskinen.

Our plan is to have special event in our church every month, either on Friday or on Sunday. Come and see!

Pastor Tero Fredriksson