The Paul's Letters


The Pauline epistles is a 5-credit course package. This is the second part of the course, which continues to explore Paul’s letters and their backgrounds. Teaching Tero Fredriksson and others. Quality teaching promised! More information at https://bit.ly/2XI6IOV
If you want to participate in the course, please contact me via private message and you will receive a Zoom link and a password for the course. On behalf of the church, Arto

Paavalin kirjeet kurssiPaavali ja hänen kirjeensä on 5 opintopisteen kurssikokonaisuus. Tämä on kurssin toinen osa, jolla jatketaan tutustumista Paavalin kirjeisiin ja niiden taustoihin. Tero Fedrikssonin lisäksi muita opettajia. Luvassa laadukasta opetusta! Lisätietoa https://bit.ly/2XI6IOV

Mikäli haluat osallistua kurssille niin otathan yhteyttä yksityisviestillä ja saat Zoom-linkin sekä salasanan kurssille. Seurakunnan puolesta Arto / 0408701496

Kristillinen koulu


Sunnuntaina 17.5. klo 16 – Vaasan Kristillisen koulun rehtori Henrik Vähäkangas pitää puheenvuoron kristillisen kasvatuksen tärkeydestä ja esittelee koulun toimintaa seurakunnan kokouksessa. Pastori Tero Fredriksson päättää saarnasarjan Habakukista.

Voit osallistua kokoukseen joko Jitsin (https://meet.jit.si/Armonsrk) tai YouTube-kanavan (https://www.youtube.com/user/ggwovaasa) kautta.

Tilaisuuden päätteeksi on mahdollista osallistua keskusteluun ja esittää aiheeseen liittyen kysymyksiä. Voit myös esimerkiksi antaa omakohtaisen todistuksen. Keskustelu tapahtuu Jitsin puolella. Pääpuhujien puheosuudet ovat kuunneltavissa jälkikäteen myös tallenteina seurakunnan YouTube-kanavalla

Kutsukaa kuulolle kaikki lapsiperheet! Tilaisuus on kaikille avoin.

Mother's Day Special

To grow in spirituality, we must understand the meaning of incarnation and death of Jesus Christ. Jesus could not become a human without having a mother. This message is devoted to mothers as well as all of us who have or have had mothers.
Welcome to join us on Sunday, May, 10, 2020 at 4pm

https://meet.jit.si/Armonsrk
https://www.youtube.com/user/ggwovaasa


Äitienpäiväspesiaali

Kasvu hengellisyydessä edellyttää, että ymmärrämme Jeesuksen ihmiseksi tulemisen ja kuoleman merkityksen. Jeesus ei olisi voinut tulla ihmiseksi ilman äitiä. Tämä sanoma on omistettu äideille ja kaikille meille, joilla on äiti tai on ollut äiti.
Tervetuloa mukaan su 10.5. klo 16!


Herran odottaminen

Habakkuk 3:1-15
Mikä yksittäinen tapahtuma lyö laudalta kaikki epäilyksesi ja havaintosi maailman tilasta? Eikö se ole Jumalan todellinen läsnäolo elämässäsi, Jumalan keskustelu kanssasi ja kuulluksi tuleminen henkilökohtaisella tasolla?  Odotetaan Jumalan toimivan puolestamme!

Osallistu seurakunnan kokoukseen sunnuntaina 3.5.2020 seuraavien linkkien kautta:

Expecting the Lord

Habakkuk 3:1-15
What single event can overcome all your doubts and observations of the
condition of the world? Is it not God’s actual presence before you, divine conversation with you, and listening in person? Let’s expect the
Lord to act on our behalf!

Join in the church meeting on Sunday, May, 3, 4pm.

Connect with us: