Siirry pääsisältöön

Taustamme - Our Background

Raamattu Puhuu -seurakunta perustettiin Vaasaan vuoden 1997 alussa, jolloin sen pastorina toimi Juha Haatanen. Seurakunta aloitti kotikokouksilla, johon kokoontui pieni joukko ihmisiä sunnuntaiaamuisin kuuntelemaan Jumalan Sanaa. Hieman myöhemmin aloimme kokoontua myös keskiviikkoisin raamattutunneille. Syyskuusta 1997 alkaen vuokrasimme toimitilan, Forum, Rauhankatu 8:ssa. Luovuimme toimitilasta 31.12.2011, jonka jälkeen kaikki viikoittaiset kokouksemme on pidetty Metodistikirkossa osoitteessa Rauhankatu 12. Nykyään kokoonnumme kaksi kertaa viikossa. Kokoukset muodostavat opetus- ja julistustoimintamme rungon.

Seurakunta tänään

Jumala on ollut meille uskollinen ja antanut meille enemmän kuin toivoimmekaan. Seurakuntamme koostuu ihmisistä, jotka Jumala on omin käsin poiminut maailmasta. Olemme joukko ihmisiä eri kansallisuuksista, ammateista ja taustoista, mutta ennen kaikkea uskovia, joiden elämässä on tapahtunut Jumalan työtä. Myönteinen muutos ei olisi ollut meille inhimillisesti katsoen koskaan mahdollista, vaan haluamme antaa siitä kunnian Kristukselle ja hänen ruumiilleen eli seurakunnalle, missä Hän itse on pää ja me Hänen jäseniään.
Seurakunnassamme on kokousten lisäksi monia työmuotoja, joissa jokainen voi kokea erityisellä tavalla Jumalan rakkautta ja saa mahdollisuuden kasvaa Jumalan tuntemisessa Hänen Sanansa kautta. Tervetuloa joukkoomme. Jokaiselle löytyy paikka kasvaa ja tulla rakastetuksi.The GGWO-church in Vaasa was founded at the beginning of 1997, and at that time the church’s pastor was Juha Haatanen. The church started off with meetings in homes, where a small group of people gathered on Sunday mornings to listen to the Word of God. A little later we started to gather also on Wednesdays. From September 1997 we rented our accommodation, Forum, at Rauhankatu 8. We left the address at 31th of December 2011. After that all our weekly gatherings are at Methodist Church at Rauhankatu 12. Today we gather twice a week. The meetings form the basis of our teaching and preaching activity.

The Church Today

Our church consists of people who God has picked with His own hands from the world. We are a group of different nationalities, occupations and backgrounds, but before all we are believers in whose life God's work has happened. The positive change would never have been naturally possible for us, but we want to give the glory to Christ and His body, i.e. the church, where He is the head and we are His limbs. In addition to the meetings we have other activities in our church, where everyone can experience God's love in a special way and gets a possibility to know God better through His Word. Welcome to join us. There is a place for everyone to grow and be loved.