Uskon pääkohdat - Main Beliefs

In English

Ihmisen syntisyys

Ihmisen syntisyys: koko ihmiskunta on täysin syntinen Jumalan edessä ja kykenemätön ansaitsemaan pelastusta. (1. Kun. 8:46, Room. 3:9-20, Room. 8:7)

Jeesuksen sijaiskuolema

Jeesus, Jumalan Poika, kuoli koko maailman kaikkien ihmisten edestä sovittaen heidän syntinsä. (1. Joh. 2:2, Mark. 10:45 2. Kor. 5:21)

Jeesuksen ruumiillinen ylösnouseminen.

(Luuk. 24:37-39, 1. Kor. 15, Fil. 3:21)

Jumalan oikeudenmukainen tuomio

Iankaikkinen elämä pelastetuille ja iankaikkinen kadotus pelastumattomille. (Joh. 5:24, Joh. 10:28-29, Joh. 3:36, Ilm. 20:10-15, Ilm. 14:10-11)

Pelastus

Pelastus tapahtuu armosta uskon kautta ilman omia tekoja. (Ef. 2:8-9, Joh. 3:16, Joh. 5:24, Room. 4:24-25, Room. 4:4)

Pelastuksen peruuttamattomuus

Pelastunut ei menetä pelastustaan. Jumalan lapsi ei voi menettää lapsen asemaansa, vaan joutuu Jumalan kurituksen alle, jos elää synnissä. (Hepr. 12:5-9, Room. 8:29-30, Joh. 10:28-29, Fil. 1:6, Hepr. 13:5)

Raamatun inspiraatio

Raamattu on kokonaan Jumalan inspiroima. Tämä inspiraatio kattaa alkutekstin jokaisen sanan ja kirjaimen sekä takaa Raamatun erehtymättömyyden. Raamattu on Jumalan lopullinen ilmoitus, eikä ole muita kirjoituksia, jotka ovat samassa mielessä inspiroituja. (Matt. 5:18-19, Apt. 14:14, 2. Tim. 3:16, Joh. 10:35, Joh. 17:17)

Kolminaisuus

Yksi Jumala on olemassa kolmessa persoonassa. Isä, Poika ja Pyhä Henki kukin omistavat jumaluuden kaikki attribuutit ja ovat eri Persoonia. (Jes. 44:6, Joh. 1:1, 1. Kor. 8:6, 2. Kor. 3:17, 2. Kor. 13:13, Jes. 48:16)

Jeesuksen persoona

Jeesus syntyi neitsyestä ja eli synnittömän elämän. Hän oli yhtä aikaa täysin Jumala ja täysin ihminen ilman, että Hänen inhimillinen ja jumalallinen luontonsa sekoittuivat toisiinsa. (Matt. 1:18-25, Hepr. 4:15, Joh. 1:1, 14, 1. Tim. 2:5)

Seurakunta

Jokainen uudestisyntynyt uskova on osa maailmanlaajuista Kristuksen ruumista (1. Kor. 12:13, Ef. 1:22-23). Paikallisseurakunnan tarkoitus on rakentaa uskovia ja evankelioida.

Vesikaste

Kasteella käydään uskoon tulemisen jälkeen. Kaste ei saa aikaan syntien anteeksisaamista, vaan usko Jeesukseen. (Matt. 28:19)

Ehtoollinen

Ehtoollista vietetään Jeesuksen sovituskuoleman muistoksi. (Luuk. 22:19-20)

Kristuksen tuomioistuin

Heti tempauksen jälkeen seurakunta tulee tuomittavaksi Kristuksen tuomioistuimelle. Tämä tuomio ei johda kenenkään iankaikkiseen kadotukseen, vaan tuomiolla Jumala palkitsee uskovia heidän vaelluksestaan maan päällä. (Luuk. 14:14, 1. Kor. 3:11-15, 2 Kor. 5:10).

Enkelit

Kaikki enkelit, sekä pyhät että langenneet, ovat Jumalan luomia, persoonallisia olentoja. Saatana on langennut enkeli, jonka Jumala alunperin loi hyväksi, mutta joka lankesi omasta valinnastaan. (1. Piet. 1:12, Luuk. 8:28-33, Luuk. 10:18, Kol. 1:16).

Jeesuksen toinen tuleminen

Jeesus tulee tempaamaan seurakuntansa taivaaseen ennen ahdistuksen aikaa, jolloin Jumala vuodattaa vihansa maan päälle. Tämä ahdistuksen aika päättyy siihen, että Jeesus palaa ruumiillisesti maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan. (1. Tess. 4:15-5:10, Ilm. 6-19, Apt. 1:11)About man

Man was created in the image and likeness of God. It was by man's free volition that he disobeyed God, incurring physical and spiritual death (separation from God). Each human being is born with a sin nature. Because of this each human is a sinner by nature and is in need of a divine salvation.

About Jesus Christ

We believe that Jesus Christ, the Son, is fully God and fully man. He was conceived by the Holy Spirit, born of the virgin Mary, and He lived a sinless life. He died, shedding His blood in His substitutionary death for sinners, then was buried, arose from the grave, ascended into heaven, and is now seated at the right hand of the Father.

About salvation

Salvation is a gift from God. This was accomplished by Christ's substitutionary death; all who believe in Him are justified by the shedding of His blood. Because salvation is given by grace, the believer's salvation is eternally secure.

About the Bible

All Scripture contained in the Old and New Testaments is verbally, plenarily, and inerrantly inspired by God. It is the authoritative guide for all Christian understanding, life and ministry.

About God

There is but one God eternally existent in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Each is infinite, eternal, and almighty.

About The Holy Spirit

The Holy Spirit, Who is Lord and giver of life, convicts the world of sin, righteousness and judgment, and unites man to Jesus Christ by faith. We believe the Holy Spirit seals and indwells all believers. The filling of the Holy Spirit is not an unconditional promise to all believers; the indwelling is.

About the Baptism

The Baptism of the Holy Spirit is sent upon all who believe in Jesus Christ. This takes place in each believer at the moment of salvation. Continual infilling may follow. Each gift given by the Holy Spirit is for the edification of the Body of Christ, and is still present today.

About the church

The church is the body and the bride of Christ. It is dedicated to the worship and service of God and the observance of Baptism and the Lord's Supper. The primary task of the church in all ages is to teach all nations and to make disciples through the preaching and teaching of the Word of God.

About eternity

Christ will return to rapture His church. Immediately following this event will be the seven-year tribulation period. Concluding this, Christ will come again to the earth and establish His rule for a 1,000 year period. The Great White Throne judgment of the unsaved, coupled with Satan being cast into the lake of fire, will then allow Christ to establish a New Heaven and a New Earth. This is the consummation of all things. There is but one God eternally existent in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Each is infinite, eternal, and almighty.