Evankeliointia oppilaitoksissa Ma 29.8 - Evangelism at schools on Monday 29th of August

Evankelioinnin teema jatkuu seurakunnassamme! Tervetuloa mukaan evankelioimaan Vaasan ammattikorkeakoulun Raastuvankatu 31:n yksikköön klo. 9:30 ja Wolffintie 30:n yksikköön klo. 10:30. Lisätietoja saa Klaus Bergiltä ja pastori Terolta.

The theme of evangelism continues! You are welcome to join us to evangelism on Vaasa University of Applied Sciences campus at Raastuvankatu 31 starting at 9:30 AM and at Wolffintie 30 campus at 10:30 AM. Klaus Berg and pastor Tero are happy to give more detailed information.Evankelioimaan 26.8. Soulwinning

"Teen teistä ihmisten kalastajia - I will make you fisher of men"
Kristus opetti meitä lähtemään maailmaan ja tekemään opetuslapsia. On tärkeää viedä sanaa pelastumattomille ja siksi me myös lähdemme ensi perjantaina 26.8. torille kalastamaan sieluja. Perjantaina pidämme normaalisti kokouksemme ja sen jälkeen suuntaamme matkamme Vaasan torille. Olemme siellä yhdessä ja evankelioimme niin kauan kuin se tuntuu hyvältä. Tervetuloa mukaan.
***
Christ teaches us to out in the world and make disaples. It is important to bring word to unbelievers and thats why we also go on next Friday (26th of August) to marketsquare at Vaasa centre. On Friday we have our normal meeting first and from there we head our ways to city. We will be there as long as it feels good to be there and evangelize. Welcome with us.

- Klaus -

Retkipäivä *** Summer tripRaamattukoulun retkipäivä osui juuri nappiin ja aurinko loisti meille ihanasti, kun suuntasimme matkamme kohti Puskan kesämökkiä Maxmon saaristoon. Siellä meillä oli oikein mukavaa ja opiskelimme ja pidimme yhdessä hauskaa. Kiitos hyvästä huolenpidosta isäntäväelle.
*** 
We had our ways from Bible Colleges summer trip and the sun was shining to us in all its power. We headed to Puskas summer cottage out in the Maxmo archipelago. There we had so much fun and enjoy studying and playing. Big thanks to our loved hosts.