Seurakunnan kokoukset alkavat taas Rauhankadulla!Hei,

Armon Seurakunta kokoontuu taas sunnuntaina 7.6. klo 16 Rauhankatu 12 osoitteessa Vaasassa. Odotamme kovasti jo kaikki toistemme näkemistä ja toivottavasti myös sinä pääset paikalle!
Kale on laatinut turvallisuustiedotteen kesän kokouksista. Tutustuthan tiedotteeseen huolella etukäteen! https://bit.ly/36P3mxQ

Mikäli et voi osallistua kokouksiin paikan päällä tarjoamme sinulle vaihtoehtoisen tavan osallistua. Voit seurata tilaisuuksia seurakunnan Youtube-kanavalta https://youtube.com/user/ggwovaasa tai erityisen 8x8-palvelun kautta virtuaalisesti, esimerkiksi soittamalla. Palvelusta on oma tiedotteensa https://bit.ly/2yROu5e.

Terveisin, Arto

Ps. Seurakunnan siivouspäivä on huomenna lauantaina klo 12-15. Siivouskin voi olla kivaa kun se tehdään yhdessä!

Church services in Rauhankatu start again


Hi

Grace Church will gather face-to-face again on Sunday June 7, 4pm at Rauhankatu 12, Vaasa. We all look forward to meeting each other, and we hope to see you there also!
Kale has written the safety instructions. Please pay attention to read them carefully beforehand! https://bit.ly/2XNEnXO

In case you cannot attend our meeting physically, we offer an optional way to participate. You can subscribe to our YouTube channel https://youtube.com/user/ggwovaasa or you can join virtually through our 8x8 service, which includes an option to join via a telephone call. You can read more about joining our services virtually here: https://bit.ly/2MtlZ17

Greetings, Arto

Ps. Tomorrow (Saturday) will be a church cleaning day at 12pm - 3pm. Cleaning can be fun when it is done together, so we hope you can join us!

Virtual meeting room: ArmonsrkWe are switching from the Jitsi platform to a new service called 8x8. The new service offers better tools for room management, but its interface is similar to Jitsi. 
Participating on a computer
To join a meeting room with your laptop or desktop, simply go to the following link in your browser: https://8x8.vc/armonsrk/armonsrk 
The program will ask permission to use the camera and microphone, and you need to allow them so you can participate in the discussion. 
You will then be asked for a name. We stream our services online so that we can be closer as a community, and having your name helps us do that. If you need to be anonymous for reasons of personal safety, please let us know beforehand so we can help protect your identity.
You should turn off your microphone and camera when you are not speaking. 
Participating on a mobile phone 

On a mobile phone, download the 8x8 application. 
Use the app to join a meeting room as a guest. The name of the room is: Armonsrk/armonsrk
Participating by phone call

The 8x8 service offers the option to join our meeting room by calling a phone number. Dial: +358 9 42720292 and use the PIN: 911 275 470 # 
You should put your phone to mute when you are not speaking.

The church has several different rooms related to different activities. However, the above-mentioned room is the main room of the church where most meetings are held. Women's ministry has its own room at armonsrk/naiset

Turvallisuusohjeet (koranatiedote)

SUNNUNTAIKOKOUKSET KESÄLLÄ 2020

Tervetuloa - on hienoa nähdä sinut taas kasvokkain!
Seuraa kokousta kuitenkin netistä, jos olet FLUNSSAINEN tai kuulut suuren riskin ryhmään. (Vakavan koronataudin riskiryhmät 5/2020: yli 70-vuotiaat tai perussairautena VAIKEA sydänsairaus, VAIKEA keuhkosairaus, elinvaurioita aiheuttanut sokeritauti, pysyvä maksan /munuaisten vajaatoiminta, syöpä hoitovaiheessa, vastustuskykyä alentava suun kautta otettava lääkitys. Myös sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40) ja päivittäinen tupakointi lisäävät vakavan taudin riskiä)
Käsien pesu usein ja tarpeeksi pitkään on edelleen tärkeää.
Tervehtiminen: Perheen ulkopuolisia emme suosittele kättelemään tai halaamaan (ilman keskinäistä sopimista). Meille onkin haastetta siinä, miten osoitamme toisillemme, että on tosi kiva tavata. Itse suosin kyynärpää- tai jalkatervehdystä. (4-vuotias lapsenlapseni on kehittänyt halaamisen lisäksi kahden kyynärpään tervehdyksen.)
Kokoustilassa istumme perheittäin, ja muihin säilytämme suositellut etäisyydet. Kolehti/lahja kerätään, mutta astia ei kierrä vaan kerääjä astian kanssa.
Lapset: istuvat yhdessä vanhempien kanssa kokouksen alussa. Lastenhoito on pääosin ulkona puistossa. Jos lapsia on viisi tai vähemmän, voimme olla myös lastenhoitohuoneessa.
Kahvila: Ei ruokatarjoilua kesän aikana. Kahvituksesta huolehtiva (annetaan hänen olla yksin keittiöalueella!) tarjoilee kahvin ja lisää pyydettäessä maidon / sokerin. Istumme pöydissä tai sään salliessa osa voi olla myös takapihalla.
Koronatartunta ja karanteeni: Näillä toimenpiteillä mahdollisuus saada koronatartunta kirkolla on erittäin pieni, todennäköisyys muualla on suurempi. Karanteeniin joutuu, jos on ollut sairastuneen kanssa läheisissä tekemisissä hänen oireidensa alkamispäivänä tai sitä edellisenä päivänä. Jos minulla esimerkiksi todettaisiin koronatartunta, jonka oireet alkavat tiistaina tai myöhemmin viikolla, ei kukaan kokouksessa sunnuntaina ollut joutuisi karanteeniin lähikontaktinani. Jos oireeni alkaisivat kokouksen jälkeen sunnuntaina tai maanantaina, ilmoittaisin terveydenhuollolle ne ihmiset, joiden kanssa olen istunut kasvokkain yli 15 minuuttia samassa kahvipöydässä. En muita.
Huumori: Käsiä pestessä on suositeltu laulettavan ”paljon onnea vaan” kahteen kertaan, jotta pesu kestäisi tarpeeksi kauan. Kirkolla voisit laulaa joko ääneen tai mielessäsi jotain hyvää hengellistä laulua. Kun tämä korona-aika alkoi, työpaikoilla kiersi vitsi: nyt pitäisi pitää metrin etäisyys toisiin. Suomalainen vastasi, etten nyt niin lähelle mene! Mahdollista pisaratartunnan ohella ilmenevää ilmatartuntaa ajatellen suomalainen sananlasku sanoo: puhuminen on hopeaa, mutta vaikeneminen kultaa.
Ajateltavaa: Sananlaskut 25:11, Room.1:12, Room. 15:32, Room. 16:16, 1 Kor. 16:18.
Korona-aika haastaa meitä kaikkia toisen huomioimiseen. Olet ehkä itse ollut levollinen koronan suhteen – hienoa! Olkaamme kuitenkin hienotunteisia toisten huoliin tai varovaisuuteen, koska heillä tai heidän läheisillään saattaa olla omaan immunologiseen puolustukseen vaikuttava sairaus tai lääkitys, josta emme ole tietoisia…
Jos sinulla on mielessäsi jotain muuta korona-asiaa sivuavaa, ole yhteydessä Kaleen.

Covic-19 -- Safety Instructions for the ChurchSUNDAY MEETINGS IN SUMMER 2020

Welcome - it's great to see you face to face again!

However, if you have any flu symptoms or belong to a high risk group, please follow the meetings online (serious at-risk groups for corona virus 5/2020: over 70 years of age or as underlying disease SERIOUS heart disease, DIFFICULT lung disease, diabetes that involves organ damage, persistent liver / kidney failure, cancer in the treatment phase, oral medication to reduce resistance. Also severe obesity (BMI over 40) and daily smoking increase the risk of serious disease)

Washing your hands often and long enough is still important.

Greeting: We do not recommend people from different families to shake hands or hug (without mutual agreement). The challenge for us is how to show each other that it’s really nice to meet. I myself prefer an elbow or leg greeting. (In addition to hugging, my 4-year-old granddaughter has developed a greeting involving two elbows)

In the meeting room, we will sit with our own families, and maintain the recommended distance to others. Offering / gift will be collected, but the container won't be passed from person to person. Instead the collector will hold the container.

Children will sit with their parents at the beginning of the meeting. Childcare will be organized mainly outdoors at the park. If there are five children or less, we can also be in the nursery room.

Cafe: No food will be served during the summer. The one who is in charge of making coffee (let him/her be alone in the kitchen area!) will serve coffee and add milk / sugar on request. We will sit at tables or weather permitting, some may also be in the backyard.

Covid-19 Infection and Quarantine: With these procedures, there is a very small chance of getting a corona virus at the church, the probability of getting it elsewhere is higher. You will be quarantined if you have been in close contact with one who is infected on the day of the onset of their symptoms or the day before. If I, for example, was diagnosed with corona virus symptoms starting on Tuesday or later in the week, no one at the meeting on Sunday would be quarantined as my close contact. If my symptoms started after the meeting on Sunday or Monday, I would inform the health care of the people with whom I had sat face to face with more than 15 minutes in the same coffee table. No one else.

Humor: It has been recommended while washing your hands to sing “happy birthday to you” twice in order for the washing to last long enough. At the church, you could sing some good and spiritual song, either out loud or in your mind. When this corona era began, a joke circulated in the workplaces: "One must now keep one meter distance to others. The Finn replied “I’m not going so close!”" Thinking about possible air infection in addition to droplet infection, a Finnish proverb says: talking is silver, but silence gold.

Things to think about: Proverbs 25:11, Romans 1:12, Room. 15:32, Room. 16:16, 1Cor. 16:18.

Corona time challenges us all to consider others. You may have actually been at ease when thinking about the corona virus - and that is great! However, let us be sensitive to the concerns or caution of others because they or their relatives may have a disease affecting their immunological defense, or medication of which we are not aware…

If you have anything in mind concerning the corona issue, please get in touch with Kale.

Siivouspäivä | Cleaning day


Seurakunnan siivouspäivä / Church cleaning day

Tämä on kutsu kaikille kynnelle kykeneville. Tullaan yhteen ja laitetaan seurakunta kuntoon ennen kesän ensimmäistä kokousta sunnuntaina. Pidetään hauskaa ja siivotaan samalla!

This is an open invitation to everybody who can make it. Let's come together and clean up the church prior to summer's first Sunday service. We can have same time fun and make the place clean and tidy.


Rauhankatu 12, Vaasa
Laantaina 6.6.2020 klo 12-15
(turvallisuusohjeet voimassa / please see the safety instructions)

Virtuaalinen kirkkosali Armonsrk

Vaihdamme aiemmin käyttämämme Jitsi-alustan uuteen 8x8-palveluun. Uusi palvelu tarjoaa paremmat työkalut huoneen hallintaan, mutta käyttöliittymältään se on samankaltainen kuin Jitsi. (Tämä tiedote on ladattavissa pdf:nä)

Osallistuminen tietokoneella

Tietokoneella kokoussaliin liittyminen tapahtuu yksinkertaisesti menemällä seuraavaan linkkiin selaimessasi:


Ohjelma pyytää lupaa käyttää kameraa ja mikrofonia, salli ne niin voit osallistua keskusteluun.


Tämän jälkeen sinulta kysytään nimeä. Tämän näkevät muut huoneessa olevat ja se on suositeltavaa antaa, jollet halua olla mukana nimettömänä.


Voit sulkea mikrofonisi ja kamerasi silloin kun et ole äänessä. 

Osallistuminen kännykällä

Kännykällä 8x8 sovellus on ensin ladattava sovelluskaupasta.

Sovelluksella voit liittyä kokoushuoneeseen vieraana. Syötä ensin huoneen nimi:

Osallistuminen soittamalla

8x8-palvelu tarjoaa mahdollisuuden liittyä kokoushuoneeseen myös soittamalla.
Puhelinnumero: +358 9 42720292
PIN: 911 275 470#
Voit laittaa puhelimesi äänetön tilaan silloin kun et ole puhevuorossa.


Seurakunnalla on useita eri huoneita liittyen eri toimintamuotoihin. Edellä mainittu huone on kuitenkin seurakunnan päähuone tai virtuaalinen kirkkosali, jossa mm. normaalit kokoukset järjestetään.

Naisten työllä on oma huone armonsrk/naiset