Pastorin pakinat, osa 1

Puhuuko Jumala tänään ?
Puhuuko Jumala tänään?

Raamatun lehdillä näemme Jumalan puhuvan ihmisten kanssa (2Moos. 3:14, Joos. 1:1, Tuom. 6:18, 1Sam. 3:11, 2Sam. 2:1, Job 40:1, Jesaja 7:3, Jer. 1:7; Apt. 8:26, 9:15 ). Ei ole mitään Raamatullista syytä, miksi Jumala ei pystyisi tai voisi puhua vielä nykyäänkin. Raamatussa on lukuisia kohtia, joissa Jumalan kerrotaan puhuneen. Meidän on muistettava, että ne monien tuhansien vuosien aikana, Jumala ei siis puhunut joka vuosi ja joskus Jumala oli hiljaa satojakin vuosia. Jumalan ääneen puhuminen oli poikkeustapaus, eikä suinkaan normaali ilmiö. Jopa silloin, kun Raamatussa kerrotaan Jumalan puhuneen, ei ole aina selvää puhuiko Hän kuuluvalla äänellä, unien kautta vai mielikuvia luomalla.

Jumala puhuu ihmisille nykyaikana. Ensinnäkin ja pääasiallisesti, Jumala puhuu meille Sanansa kautta (2Tim. 3:16–17). Jesaja 55:11 kertoo, “... niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.” Raamattuun on taltioitu Jumalan sanomista sanoista, kaikki ne mitkä meidän tarvitsee tietää pelastuaksemme ja elääksemme kristillistä elämää. 2Piet. 1:3 sanoo, “Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mitä elämään ja Jumalisuuteen tarvitaan.”

Toiseksi Jumala puhuu meille Sanan opetuksen kautta varustamalla seurakunnan paimen-opettajilla (Ef. 4:11,12). Sana ja sen opetus opettavat meitä ajattelemaan yhdessä hänen kanssaan, eli ajatusmaailmamme on Jumalan sanan uudistamaa (Room. 12:2)

Kolmanneksi Jumala auttaa meitä erottamaan oikean väärästä omantuntomme kautta (1Tim. 1:5, 1Piet. 3:16).

Neljänneksi Jumala sallii elämämme tapahtumien ohjata meitä, niin että meillä on koettelemuksia (Jaak. 1:2-5) ja Jumalan kuritusta elämässämme (Hepr. 12:5–11). 1Piet. 1:6-7 muistuttaa meitä, “Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa.”

Lopuksi, Jumala saattaa joskus puhua suoraan ihmisille. Tätä ei tapahdu niin usein kuin väitetään ja useimmat niin sanotut profetiat ovat jääneet toteutumatta, jolloin Raamatun mukaan kyseessä on väärä profeetta. Raamatussa Jumalan ääneen puhuminen oli poikkeuksellista eikä suinkaan tavanomaista. Jos joku väittää Jumalan puhuneen hänelle, niin sitä on lähtökohtaisesti pidettävä kyseenalaisena (1Tess. 5:21) ja meidän ei tule uskoa jokaista henkeä (1Joh. 4:19). Jos Jumala puhuisi nykyaikana, Hänen sanansa olisivat täydellisessä sopusoinnussa Raamatun sanoman kanssa (2Tim. 3:16–17), sillä Jumala ei anna ristiriitaisia viestejä. Toisaalta Jumala on sanonut, että Raamatussa on kaikki se mitä tarvitsemme, miksi tarvitsisimme siis ylimääräistä ilmestystä tai profetiaa, joka löytyy joka tapauksessa Raamatusta, jos Jumala kuitenkin puhuisi, niin kyseessä olisi poikkeus normaalikäytännöstä.

Apostolin virka lakkasi, kun viimeinen apostoli kuoli ja Paavali oli viimeinen apostoli (1Kor. 15:8-9). Apostolin virka vahvistettiin tietyillä merkeillä, (Hepr. 2:4) jotka lakkasivat apostolin viran lakattua, niistä yksi oli profetia (Ef. 2:20). Lauseen kielioppimuoto sanoo heitä itse asiassa apostoli-profeetoiksi, joten apostolit olivat siis myös profeettoja ja profeettoja ei ole enää olemassa.

Mikäli joku henkilö antaa Raamatun kanssa ristiriitaisen profetian niin kyseessä on joko itsensä korottaminen tai paha henki (1Joh. 4:19). Sama sopii myös henkilöön, joka on antanut profetian, joka ei ole toteutunut. Tällaisia ihmisiä on Raamatun mukaan kartettava (2Tim. 3:5).