SUMMER DAYS IN VAASA JULY 15-17, 2022 - KESÄPÄIVÄT VAASASSA 15-17.2022


Teema: 

Se on rakennus. Me olemme Jumalan rakennus”
1. Korinttilaiskirje 3:9b ”Te olette Jumala viljelysmaa ja Jumalan rakennus.”

Theme: 

It is a building. We are God’s building”
1 Corinthians 3:9b “You are God’s field and God’s building.”

Pääpuhuja/ Keynote Speaker:

Thomas Schaller, Baltimore USA