Juhlasunnuntai - Super Sunday


Raamattukoulusta valmistuneiden Klausin ja Matin siunaaminen

Onnittelumme Klausille ja Matille valmistumisistaan! He saivat todistuksensa raamattukoulusta. Seurakunta on ylpeä näistä kahdesta omistautuneesta opetuslapsesta. He ovat antaneet hyvää esimerkkiä muulle seurakunnalle. Pastori Tero, pastori Lassi, Kale, Sasha ja minä laskimme kätemme heidän päälleen koko seurakunnan puolesta rukoillessamme, että Jumala jatkaisi työtään heissä ja että he kantaisivat paljon hedelmää Kristukselle.

Klaus on hyvä esimerkki kuinka Jumala voi pienessäkin ajassa kasvattaa jotakuta hengellisesti hyvin paljon. Hän on hyvin motivoitunut opiskelemaan Jumalan sanaa ja on suureksi rohkaisuksi kaikille. Hänellä on lämmin sydän palvellessaan seurakuntaa pienessä (tarjotessaan kyytejä yms.) ja suuressa (ollessaan osana uuden seurakuntarakennuksen etsimistiimiä).

Matti palvelee Kristuksen ruumista monella tapaa, johtaen miesten raamattupiiriä, auttaen tekniikkatiimiä, opettaen raamattukoulutunteja, auttaen ylistyksessä ja käännöksessä (kuten tämä artikkelin kanssa). Hän vie jopa roskat perjantaisin! Hänen innokkuutensa ja nälkänsä Jumalan sanaa kohtaan innostaa muitakin satsaamaan omaan vaellukseensa Jumalan kanssa.

Olemme kiitollisia, että Jumala on vastannut rukouksiimme ja antanut meille niin monta hyvää raamattukouluopettajaa (Pastori Teron, Klausin, Matin, Sashan ja vierailevia opettajia). Olemme myös kiitollisia Jumalalle, että Hän lähettänyt lisää opiskelijoita raamattukouluumme! 

Pastori Lassi Viljanen saarnaa sunnuntaina, Riitan tulkatessa englanniksi
Pastori Lassi kertoi sunnuntaina, että raamattukoulu on tärkein koulu johon osallistumme, koska saamme ymmärrystä ja viisautta, joka on iankaikkista. Mitä opimme täällä, vie meidät lähemmäs kotiamme.
Pastori Lassi Viljanen ja hänen poikansa Tommi tulivat Helsingistä tänä viikonloppuna ja liittyivät seuraamme raamattukoulussa lauantaina ja kokoukseemme sunnuntai iltapäivällä. Pastori Lassi on erittäin hyvä saarnaaja ja hänen saarnansa on täynnä eleitä ja vitsejä. Sydämeni täytti totuus ja rauha kun kuuntelin hänen opetustansa sunnuntaina. Tommi on lahjakas muusikko ja hän hyppäsi suoraan mukaan ylistystiimiimme sunnuntaina. Kiitämme kumpaakin vierailusta Vaasassa! 

Lukemassa yhdessä kiitollisuuskirjaa
Sunnuntaikokouksen jälkeen oli hetki, jota seurakunta oli suunnitellut koko kuukauden! Juhlimme Pastorin arvostuspäivää yllättämällä pastori Teron ja Riitan leikekirjalla, jonka seurakunta oli laittanut kokoon. Kaikkia seurakunnan jäseniä pyydettiin mukaan tähän kiitollisuusprojektiin ja oli hauska nähdä piirustusten ja kiitoskirjoitusten virtaa seurakunnalta. Luovutimme kiitoskirjasen Terolle ja Riitalle ja seurakuntaruumis kokoontui rukoilemaan pariskunnan puolesta. Monet tulivat rukoilemaan heidän puolestaan ja tämä oli pyhä hetki. Jumalan läsnäolo oli käsinkosketeltava ja voimme tuntea Pyhän Hengen liikkuvan sisimmissämme ja rukouksissa, joita lausuimme. Rukoilimme englanniksi, suomeksi, venäjäksi ja kiinaksi! Rukouksen jälkeen seurakunta vielä esitti laulun Jumalalle, kiittäen Häntä Terosta ja Riitasta. Lauloimme ”My Heart is Filled With Thankfulness” kahdella eri tyylillä. Harri on hyvin innokas ylistyksenjohtaja, joten hän ehdotti, että laulaisimme laulun kantrityyliin ja näin teimmekin. Laulu toi vielä lisää iloa Kristuksen ruumiiseen ja oli todella juhlintaa! 
Juhlaillallisella
Juhlinta jatkui iltaan asti! Seurakunta kokoontui Puuvillan aktiviteettitilaan ja illasti siellä hauskuutellen siellä lisää. Ruokaan valmistettiin paljon ja pääruokalaji oli Pirjon kana, omena ja katkarapukeitto! Koska Pirjo teki niin hyvää työtä viime naisten kokouksessa, pyysimme häntä erityisesti valmistamaan samaa keittoa täksi kerraksi. Kiitos kaikille niille, jotka toivat ruokaa ja niille, jotka tulivat aikaisemmin auttamaan tilan valmistelemissa ja auttamaan keittiössä. Jopa keittiössä naiset lauloivat ylistyslauluja ja juttelivat päivän aikaisemmista tapahtumista! Kiitos Jumalalle ylimääräisestä tunnista, jonka talviaikaan siirtymine toi vuorokauteen! Tuo tunti todellakin tarvittiin niin suurena päivänä!

Chen johti seurakuntamme kiinalaisia kiitoslaulussa. He lauloivat mandariinikiinaksi kauniin laulun kiitollisuudesta. Kiitämme Jumalaa, joka laittoi tämän laulun Chenin sydämeen ja antoi hänelle johtajaominaisuuksia tämän lauluryhmän johtamiseen! Jos olet seurannut blogiamme, olet ehkä pannut merkille Chenin aikaisemmin! Todellakin! Hänet kastettiin syyskuussa ja olemme jo nähneet Jumalan käyttävän häntä valtakunnassaan! Ylistys Jumalalle! Rukoilkaamme, että Chen jatkaa näiden kiitoslaulujen järjestämistä kiinalaiskuorolle! 

Ilta päättyi seurakunnan ylistykseen Herralle. Harri toi kitaransa ja johti meidät kaikki erityiseen ylistys- ja palvontahetkeen. Jälleen Jumala oli kansamme ja Hän kosketti meitä kaikkia Henkensä kautta ja rukoilemme taas ylistyksen yhteydessä. Koimme suurta rauhaa ja tyyneyttä – sanat eivät voi ilmaista tuon hetken ihanuutta.
Meitä on todella siunattu tällä erityislaatuisella pariskunnalla, Terolla ja Riitalla. Rakastamme ja arvostamme teitä kumpaakin suuresti
Kaiken kaikkiaan, mitkään sanat tai ilmaisut eivät voi kertoa koko totuutta päivästä. Ilomme on Herrassa ja löydämme ilon ja rauhan Hänen nimessään. Taivaallinen Isämme, kiitämme ja ylistämme nimeäsi, sillä olet todella siunannut meitä runsaasti. Aamen.

Tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
(Room. 8:28)


- Anita

 (english text by: Anita)

(Praying for the Bible School Graduates, Klaus and Matti. )
Congratulations to Klaus and Matti on their Graduation! They received their diploma in Biblical Studies. The Church is proud of these two very dedicated and Godly disciples of Jesus. They have set very good examples for the rest of the Church. Pastor Tero, Pastor Lassi, Kale, Sasha and I laid our hands on them on behalf of the whole Church as we prayed for them, asking that God continues to work in them and may they bear much fruit for Christ. 

Klaus is a very good example of how God can make someone grow spiritually within a short period of time. He is devoted to studying the Word and is a great encouragement to all. He also has a caring heart as he serves the Church in all small (e.g. giving rides) and big areas (e.g. a member of the new Church building search team). 

Matti is serving the Body of Christ in so many ways; leading the men’s Bible studies, helping in the technical team, teaching Bible school classes, helping in the worship team, helping with the translations (like this one)...etc…and even taking out the trash after Friday meetings! His eagerness and hunger for the Word of God inspires others around him to invest in their own walk with God. 

We are also very thankful that God has answered our prayers and have provided us with so many good Bible school teachers (Pastor Tero, Klaus, Matti, Sasha and guest teachers). We are also thankful for God has sent us more students to attend these classes! Pastor Lassi shared on Sunday that Bible school is the most important school to attend as we are gaining knowledge and wisdom that is eternal. What we learn here will bring us much closer to home.
 
(Pastor Lassi preaching on Sunday and Riitta doing the English interpretation. )
Pastor Lassi and his son, Tommi, came from Helsinki this weekend and joined us for Bible school and also on Sunday afternoon. Pastor Lassi is a very good preacher and his sermons are filled with actions and jokes. Listening to him teach in Bible school and also in Sunday service brought peace and truth into my heart. Tommi is a very talented musician and he jumped right into the worship team on Sunday. We thank Pastor Lassi and Tommi for visiting Vaasa. 

(Enjoying the “Book of Thankfulness” together. )
After Sunday service, the moment which the Church has been planning since a month ago has finally arrived! We celebrated “Pastor’s Appreciation” day at Church by surprising Pastor Tero and Riitta with a scrapbook which the Church had put together. Every member of the Church Body was invited to join in with this thanksgiving project and it was fun to see the inflow of drawings and writings from the Church Body. All of them were made with care and were all very encouraging, even the youngest ones in Church contributed! The scrapbook was presented to Pastor Tero and Riitta and the Church Body then gathered around the couple to pray. Many came up to pray and it was a very holy moment. God’s presence was felt and we could feel the Holy Spirit moving in us and in the prayers that were said. Prayers were said in English, Finnish, Russian and Chinese! After the prayer, the Church Body presented a song offering to God, showing our thankfulness and appreciation to Him for blessing us with Pastor Tero and Riitta. We sang “My heart is filled with thankfulness” in two styles, Harri is a very upbeat worship song leader so he suggested that we sing the song in country style…and we did! The song brought even more joy into the Body of Christ and it was truly a celebration!
(Celebration dinner in the evening.)

The celebration continued into the evening! The Church Body teleported themselves to Puuvilla’s function hall and had dinner and even more fun! Much food was prepared and the main course of the dinner was Pirjo’s chicken, apple & shrimp soup! Since Pirjo did such a good job in the last women’s celebration meeting, there was a special request that she makes the soup for us again! Thank you to all those who brought food and also to those who came early to prepare the place and helped out in the kitchen! Even in the kitchen, the ladies were singing songs of praise and were chatting about the events that happened earlier in the day! Praise God for the extra hour that we also had due to the time change! The extra hour was defiantly needed to prepare for such a big day! 

(Our Chinese Choir presenting their song offering! )
Chen led the Chinese in the Church Body in a song offering. They sang in Mandarin and it was a beautiful song about being thankful. We thank God for putting this song into the heart of Chen and for giving her the leadership qualities to lead this big group of singers! If you have been following our blog, you may have seen Chen before! Yes! She got baptized this September and we have already seen how God has used her in His Kingdom! Praise God! Pray that Chen will continue to arrange for these song offerings by the Chinese choir!
The evening ended with the Church Body offering our praises in our singing to the Lord. Harri brought his guitar and he led us all into a very special time of praise and worship. Again, God was with us and we were all moved by His spirit and we prayed again in the middle of worshipping God. A great sense of peace and calmness was felt; no words can really capture the feeling and goodness of the moment.
(We are blessed with this special couple, Pastor Tero and Riitta. We love and appreciate you both very much. )

All in all, no single word or expression can describe the fullness of this day. There is joy in the Lord and we find peace and rest in His Name. Heavenly Father, we thank and praise Your name for You have truly blessed us abundantly. Amen.

“And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them”. – Romans 8:28

-Anita