Seurakunnan perustaminen

Raamattu Puhuu -seurakunta perustettiin Vaasaan vuoden 1997 alussa, jolloin sen pastorina toimi Juha Haatanen. Seurakunta aloitti kotikokouksilla, johon kokoontui pieni joukko ihmisiä sunnuntai-aamuisin kuuntelemaan Jumalan Sanaa. Hieman myöhemmin aloimme kokoontua myös keskiviikkoisin raamattutunneille. Nykyään kokoonnumme toimitilassamme Vaasan keskustan tuntumassa kolme kertaa viikossa. Kokoukset muodostavat opetus- ja julistustoimintamme rungon.

SEURAKUNTA TÄNÄÄN

Aloittaessamme seurakuntamme täällä Vaasassa meillä ei ollut tavoitteita suurista ihmisjoukoista. Tarkoituksemme oli vain palvella Jumalaa. Jumala on ollut meille uskollinen ja antanut meille enemmän kuin toivoimmekaan. Seurakuntamme koostuu ihmisistä, jotka Jumala on omin käsin poiminut maailmasta. Olemme joukko ihmisiä eri kansallisuuksista, ammateista ja taustoista, mutta ennen kaikkea uskovia, joiden elämässä on tapahtunut Jumalan työtä. Myönteinen muutos ei olisi ollut meille inhimillisesti katsoen koskaan mahdollista, vaan haluamme antaa siitä kunnian Kristukselle ja hänen ruumiilleen eli seurakunnalle, missä Hän itse on pää ja me Hänen jäseniään.

Seurakunnassamme on kokousten lisäksi monia työmuotoja, joissa jokainen voi kokea erityisellä tavalla Jumalan rakkautta ja saa mahdollisuuden kasvaa Jumalan tuntemisessa Hänen Sanansa kautta. Tervetuloa joukkoomme. Jokaiselle löytyy paikka kasvaa ja tulla rakastetuksi.